Επαγγελματικοι Xωροι

Παράσιτα σε επαγγελματικούς χώρους

Η εταιρεία μας παρέχει επαγγελματικά προγράμματα ελέγχου παρασίτων για όλους τους επαγγελματικούς τομείς. Σκοπός μας είναι να διατηρεί η επιχείρηση σας την άριστη εικόνα στους πελάτες της με παράλληλη εξάλειψη των υγειονομικών κινδύνων.

Είτε πρόκειται για μία μεγάλη βιομηχανία τροφίμων είτε για ένα μικρό κατάστημα, παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ύστερα από επιτόπια επιθεώρηση των εγκαταστάσεων και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και ανάγκες της επιχείρησης.

Τα επαγγελματικά προγράμματά μας είναι ευέλικτα και μπορεί να είναι από μεμονωμένες εφαρμογές ώστε να λυθεί άμεσα κάποιο πρόβλημα μέχρι ετήσια συμβόλαια που περιλαμβάνουν τακτικές προληπτικές εφαρμογές σε επαγγελματικούς χώρους.

Είδη παρασίτων που μπορεί να εντοπιστούν σε διάφορους επαγγελματικούς χώρους

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις παραγωγής ή διάθεσης τροφίμων θα ήταν καλύτερο να έχουν σύμβαση ελέγχου παρασίτων για τους παρακάτω λόγους:

  • Για να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του Ε.Φ.Ε.Τ. και των άλλων υγειονομικών υπηρεσιών που προβλέπουν να γίνονται τακτικές εφαρμογές ελέγχου παρασίτων και να τηρείται φάκελος με το ιστορικό των επισκέψεων.
  • Για να προσφέρουν ένα άριστο περιβάλλον στους πελάτες και το προσωπικό τους απαλλαγμένο από υγειονομικούς κινδύνους.
  • Για να προσφέρουν υψηλής ποιότητας προϊόντα απαλλαγμένα από παράσιτα.
  • Για να προλαμβάνουν ζημιές που μπορεί να προέρχονται από δραστηριότητες των παρασίτων και ιδιαίτερα των τρωκτικών.

Oι σημαντικότερες υπηρεσίες που προσφέρουμε σε επαγγελματικούς χώρους:

Μετά την επιθεώρηση θα ακολουθήσουν προτάσεις που έχουν να κάνουν με προληπτικά μέτρα. Οι προτάσεις αυτές έχουν να κάνουν με καλύτερη σφράγιση του χώρου, με αποκλεισμό κάποιων σημείων ή με εργασίες καθαριότητας σε συγκεκριμένα μηχανήματα και χώρους.

Οι τεχνικοί μας θα εγκαταστήσουν ηλεκτρικές εντομοπαγίδες ανάλογα με το εμβαδόν της επιχείρησης. Όλες οι εντομοπαγίδες μας είναι κατασκευασμένες από πολύ ποιοτικά υλικά και είναι κατάλληλες για χώρους τροφίμων.

Οι τεχνικοί μας θα εγκαταστήσουν δολωματικούς σταθμούς με τρωκτικοκτόνα εξωτερικά και μηχανικές παγίδες σύλληψης τρωκτικών εσωτερικά της επιχείρησης. Όλες οι παγίδες που χρησιμοποιούνται είναι ασφαλείας και πολύ γερής κατασκευής.

Οι τεχνικοί μας θα κάνουν ψεκασμούς εξωτερικά και περιμετρικά της επιχείρησης για την πρόληψη κατά των ερπόντων εντόμων. Επίσης θα ελέγχουν τις παγίδες ερπόντων εντόμων που θα υπάρχουν εντός της επιχείρησης, θα καταγράφουν τα ευρήματα και θα λαμβάνονται επιπλέον μέτρα εάν αυτό απαιτείται.

Για περιπτώσεις παρουσίας πτηνών εξωτερικά ή πολλές φορές εσωτερικά της επιχείρησης, η εταιρεία μας διαθέτει πλήρη γκάμα προϊόντων απώθησης πτηνών που μπορεί να περιλαμβάνει ακίδες, δίχτυα και τζελ εκφοβισμού.

Οι τεχνικοί μας θα αλλάζουν τα δολώματα στους δολωματικούς σταθμούς και θα καταγράφουν τις καταναλώσεις. Επιπλέον θα ελέγχουν τις μηχανικές παγίδες για τυχόν σύλληψη κάποιου τρωκτικού.

Η εταιρία μας σας προσφέρει τριμηνιαία ανάλυση παρουσίας τρωκτικών, ιπτάμενων & ερπόντων με βάση τις καταναλώσεις των ειδικών σκευασμάτων στους δολωματικούς σταθμούς ή τις παγίδες που τοποθετήθηκαν στους χώρους σας.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την απολύμανση του επαγγελματικού σας χώρου (παιδικοί σταθμοί,εστίαση,μέσα μεταφοράς κ.α.) Μέσω της εφαρμογής επιτυγχάνεται η εξάλειψη ιικού φορτίου μεταδοτικών ασθενειών όπως Covid19 , παράσιτων, βλαβερών βακτήριων που μπορεί να προήλθαν από εισβολή μη οικόσιτου ζώου αλλά και κάθε νοσογόνου μικροοργανισμού.