Τροφικές Προτιμήσεις

Το βασικό θρεπτικό συστατικό των υλικών που καταναλώνουν οι τερμίτες είναι η κυτταρίνη, που είναι και το πιο κοινό οργανικό συστατικό στη φύση. Αυτό σημαίνει ότι κάθε υλικό φυτικής προέλευσης, μπορεί να αποτελέσει τροφή για τερμίτες: Zωντανό και νεκρό ξύλο, κλαδιά, ρίζες, χόρτο, φυτικά υπολείμματα, χαρτί, χαρτόνι, καθώς και διάφορα βαμβακερά ή φυτικής προέλευσης υφάσματα. Την ίδια στιγμή, οι τερμίτες μπορούν να καταστρέψουν και αρκετά μη κυτταρινούχα υλικά όπως γύψος, ασβεστοκονίαμα, μαρμαροκονία, πλαστικά μονωτικά, καουτσούκ, συγκεκριμένα μέταλλα (χαλκός, μόλυβδος, αλουμίνιο), σωλήνες PVC, χαλιά και υπόγεια καλώδια. Τα περισσότερα από αυτά τα υλικά, οι τερμίτες αναγκάζονται να τα τρυπήσουν, ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση προς την κύρια τροφή τους, που είναι το ξύλο. Με άλλα λόγια, σχεδόν όλες οι κατασκευές είναι ευάλωτες στους τερμίτες, γεγονός που καθιστά τα προληπτικά μέτρα που μας προστατεύουν από αυτούς άκρως απαραίτητα.