Εξάπλωση και Ταξινόμηση
Το μεγαλύτερο ποσοστό των τερμιτών απαντάται σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές. Την ίδια στιγμή, δεν παύουν να αποτελούν μόνιμη απειλή για παλαιά ιστορικά κτήρια, βιβλιοθήκες και αρχεία. Μερικά είδη, γνωστά και ως «θεριστές», συλλέγουν και καταναλώνουν γρασίδι, φύλλα και άχυρο.
Ως εκ τούτου, η εδαφοκάλυψη με πεσμένα φύλλα δένδρων πρέπει να αποφεύγεται, ιδίως όταν συσσωρεύεται κοντά σε εξωτερικούς τοίχους, πόρτες ή παράθυρα.

Οι τερμίτες διακρίνονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: Υπόγειοιξηρού ξύλουυγρού ξύλου και θεριστές.

Υπόγειοι

Οι υπόγειοι είναι οι πιο διαδεδομένοι και καταστρεπτικοί. Ζουν μέσα στο έδαφος και ορύσσουν περάσματα μέχρι να προσεγγίσουν ξύλο ή κυτταρινούχα υλικά που βρίσκονται πάνω από το έδαφος. Συχνά επίσης κατασκευάζουν χωμάτινους αγωγούς επάνω στο τσιμέντο και άλλα δύσκολα υλικά, ή χρησιμοποιούν ρωγμές σε πλάκες μπετόν και θεμελιώσεις. Χρειάζονται την υγρασία του χώρου όπου ζουν, γι’ αυτό κατασκευάζουν μέσα στο έδαφος στοές που είναι δυνατόν να φτάσουν μέχρι και τα 100 μέτρα σε μήκος.

Ξηρού ξύλου

Οι ξηρού ξύλου ζουν αποκλειστικά σε ξηρό και υγιές ξύλο. Μη έχοντας την ανάγκη της επαφής με το έδαφος, αποκτούν την απαραίτητη υγρασία από το ξύλο το οποίο καταναλώνουν, ή την παράγουν μέσω του μεταβολισμού τους. Εκτός από την κατασκευαστική ξυλεία, προσβάλουν επίσης ξύλινα πατώματα και διαφόρων ειδών ξύλινα αντικείμενα, όπως έπιπλα, κορνίζες κ.α.

Υγρού Ξύλου

Οι υγρού ξύλου είναι εμφανώς μεγαλύτεροι από τους υπόγειους και προσβάλουν ξύλα με υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία. Παρατηρούνται συχνότερα σε πεσμένους κορμούς δέντρων, σε πασσάλους με υγρό ξύλο και σε σημεία οικοδομής με διαρροή υγρασίας. Η καταστροφή που προκαλούν είναι μεγαλύτερη όταν συνεργάζονται με τους μύκητες που προκαλούν σήψη του ξύλου.

Θεριστές

Οι θεριστές διαθέτουν αρκετές ομοιότητες με τους υπόγειους τερμίτες, κυρίως όσον αφορά στη δομή της φωλιάς τους. Η διαφορά τους έγκειται στο ότι αν και κατασκευάζουν δίκτυο υπόγειων στοών, ανεβαίνουν στην επιφάνεια του εδάφους και διανύουν μικρές αποστάσεις-μονοπάτια, προστατευόμενοι από τους τερμίτες. Υψηλοί πληθυσμοί θεριστών προκαλούν καταστροφές σε βοσκοτόπους.